Lidské zdroje

Naše podnikání – objevování a výzkum inovativních léků pro potřeby poskytovatelů zdravotní péče celosvětově – je dlouhodobé, zavazující a přináší výzvy odborného, lidského, výrobního i finančního charakteru.

Abychom obstáli před těmito výzvami, jsou naše aktivity zasvěceny třem základním cílům:

  • Zaprvé, reagovat na potřeby lékařů předepisujících náš lék a jejich pacientů – koncových uživatelů našich produktů;
  • Druhým, neméně důležitým cílem, je pokrok ve výzkumu: pro Servier je stejně důležitý výzkum jako výroba;
  • Třetím, klíčovým a v dnešním světě příliš často opomíjeným cílem je podporovat takové prostředí a kulturu ve společnosti, které maximalizuje potenciál každého pracovníka.

V tom spatřujeme cíl sám o sobě, nikoliv pouze klíč k úspěšné společnosti.

Díky kombinaci odborných kvalit a firemní kultury je Servier již od počátku stabilní celosvětově rychle rostoucí společnost, což jí činí zcela nezávislou a takovou bude i nadále.

„Naším kapitálem jsou naši lidé, nikoliv peníze.“ (Dr. Jacques Servier).

Spolu s růstem naší společnosti provádíme pravidelné změny v organizaci a přizpůsobujeme dle potřeb zodpovědnosti jednotlivých členů týmu. Tyto změny jsou však v souladu s „týmovým duchem“ reprezentovaným sdílením společných hodnot jako respektu k ostatním, chutí vložit potřebné úsilí a touhou posunout projekty a lidský potenciál vpřed.

Nahlížíme na vztah mezi členy týmu a společností jako na partnerský vztah pevně založený na vzájemné důvěře, odhodlání a odpovědnosti.

Také během náborů nových zaměstnanců se soustředíme na posilování takového vztahu organizováním setkání uchazečů a jejich potenciálních spolupracovníků. Tyto úvodní kontakty umožňují vzájemné poznávání v odborné oblasti, pomáhají posoudit dovednosti uchazečů, jejich schopnost integrace a potenciál růstu v prostředí společnosti.

Další vklad do firemní kultury je realizován pomocí několikatýdenních individualizovaných integračních programů pro úspěšné kandidáty, ve kterých se nastávající zaměstnanci seznámí s kulturou společnosti, organizací práce, procedurami a běžnou praxí a naskýtají se jim bohaté možnosti setkání a seznámení se s budoucími kolegy.

Setrvání člena týmu ve společnosti je ovlivněno především rychlostí osobního i profesního růstu a schopností učit se novým znalostem. Ty jsou přístupny prostřednictvím intenzivních školících programů pro personál. Motivace a věrnost jsou také odměňovány atraktivními individuálními výhodami.

V naší společnosti je každý pracovník nenahraditelný: zájmem společnosti je každému jednotlivému členovi týmu zajistit takové prostředí, které bude maximálně rozvíjet jeho individuální potenciál.

V rámci naší filozofie jsou Oddělení lidských zdrojů a Senior Managers zodpovědní za adaptaci podmínek ve společnosti tak, aby se co nejlépe zužitkoval talent našich zaměstnanců. Firma, která maximalizuje potenciál každého jednotlivého pracovníka, je firmou, která obstojí. V takovém prostředí mohou členové týmu chápat úspěch společnosti jako reflexi, důkaz a plody svého vlastního úsilí.

O společnosti Servier

Sídlo společnosti Servier

SERVIER – První nezávislá francouzská farmaceutická společnost, založena v roce 1954 v Orléans ve Francii.

Jsme zastoupeni ve 148 zemích po celém světě, s více než 21 200 zaměstnanci.

© 2019 LES LABORATOIRES SERVIER, člen skupiny Servier.
Společnost Servier neprodává své produkty přes internet – více informací
Nahlášení nežádoucího účinku

Informace o zpracování osobních údajů