Ochrana osobních údajů společností SERVIER

Za tímto účelem společnost SERVIER zavedla program dodržování ochrany osobních údajů, jehož cílem je zajistit dodržování pravidel platných pro všechny subjekty ze skupiny SERVIER. Společnost SERVIER zajišťuje, aby byla dodržena stejná úroveň ochrany v rámci všech subjektů ze skupiny SERVIER, i v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, v souladu s nařízením 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR.

Společnost SERVIER jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů pro celou skupinu, který je odpovědný za koordinaci všech těchto záležitostí, zvyšuje povědomí zaměstnanců o platných předpisech a také přijala řadu interních pravidel a předpisů, jejichž cílem je usnadnit a zajistit dodržování platných pravidel v rámci celé organizace. Společnost SERVIER také ukládá povinnost stejné úrovně ochrany Osobních údajů všem svým Zpracovatelům (poskytovatelům, dodavatelům, partnerům atd.).

Společnost SERVIER shromažďuje a zpracovává Osobní údaje pro konkrétní, jednoznačné a oprávněné účely, při naplnění požadavků GDPR a ochrany práv a svobod Subjektů údajů od úplného počátku.

Pro bližší seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů společností SERVIER prosím klikněte na následující odkazy.

Jestliže máte otázky nebo žádosti týkající se ochrany vašich osobních údajů ve správě společnosti SERVIER, kontaktujte nás prosím.

Chcete společnosti SERVIER udělit souhlas se zpracováním osobních údajů? Děkujeme Vám a vážíme si spolupráce s Vámi. Použijte prosím tento odkaz a pokračujte podle pokynů.

O společnosti Servier

Sídlo společnosti Servier

SERVIER – První nezávislá francouzská farmaceutická společnost, založena v roce 1954 v Orléans ve Francii.

Jsme zastoupeni ve 148 zemích po celém světě, s více než 21 200 zaměstnanci.

© 2019 LES LABORATOIRES SERVIER, člen skupiny Servier.
Společnost Servier neprodává své produkty přes internet – více informací
Nahlášení nežádoucího účinku

Informace o zpracování osobních údajů