Česká republika: Zveřejňování plateb a jiných plnění

Zveřejňování plateb a jiných plnění zdravotnickým odborníkům (tzv. HCP) a zdravotnickým organizacím (tzv. HCO) je součástí iniciativy transparentní spolupráce podporované Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Společnost Servier dodržuje a plně podporuje cíle prosazované v rámci této samo-regulační iniciativy.

Spolupráce farmaceutických společnosti a lékařů je nezbytná a vede ke zlepšení jak odborných znalostí, tak kvalitě péče o pacienta. Vzájemná spolupráce má své opodstatnění zejména v oblasti výzkumu a vývoje, a to např. díky zapojení zdravotnických odborníků a zdravotnických organizací do klinických studií. Výsledné zveřejnění spolupráce přispěje k lepšímu pohledu veřejnosti na naši spolupráci.

V České republice je samotné zveřejnění plateb a jiných plnění zajišťováno Asociací inovativního farmaceutického průmyslu. Další informace o principech zveřejňování plateb a plnění jednotlivými farmaceutickými společnostmi jsou k dispozici zde.

Platby a plnění poskytnuté prostřednictvím společnosti Servier v České republice, jsou zveřejněny na webové stránce AIFP.

Zveřejnění informací o uskutečněných platbách v České republice bylo připraveno v souladu s Metodickým pokynem společnosti Servier (PDF) pro zveřejňování a v souladu s požadavky Kodexu AIFP upravujícího zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením. Informace o platbách a jiných plněních uskutečněných v České republice uvedené v „Databázi spolupracujících odborníků a zařízení“ zahrnují veškeré platby a plnění provedené všemi společnostmi skupiny Servier zdravotnickým odborníkům s hlavní praxí a zdravotnickým organizacím se sídlem v České republice, a to od 1.1.2015, vždy za daný kalendářní rok.

V případě dotazů nebo žádostí o poskytnutí informací týkajících se zveřejněných informací nás kontaktujte. Další informace o zveřejňování informací o platbách a jiných plněních uskutečněných společností Servier v ostatních zemích EU naleznete zde.

O společnosti Servier

Sídlo společnosti Servier

SERVIER – První nezávislá francouzská farmaceutická společnost, založena v roce 1954 v Orléans ve Francii.

Jsme zastoupeni ve 148 zemích po celém světě, s více než 21 200 zaměstnanci.

© 2019 LES LABORATOIRES SERVIER, člen skupiny Servier.
Společnost Servier neprodává své produkty přes internet – více informací
Nahlášení nežádoucího účinku

Informace o zpracování osobních údajů