Upozornění při vstupu

Vstupujete na stránky obsahující informace určené zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko „pokračovat“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

b) jsem se seznámil/a s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu a);

c) pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen/a s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.

Tato rizika dále zahrnují zejména možnost nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Zároveň berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s Vaším lékařem či lékárníkem.

V opačném případě klikněte na tlačítko „odejít“.

O společnosti Servier

Sídlo společnosti Servier

SERVIER – První nezávislá francouzská farmaceutická společnost, založena v roce 1954 v Orléans ve Francii.

Jsme zastoupeni ve 148 zemích po celém světě, s více než 21 200 zaměstnanci.

© 2019 LES LABORATOIRES SERVIER, člen skupiny Servier.
Společnost Servier neprodává své produkty přes internet – více informací
Nahlášení nežádoucího účinku

Informace o zpracování osobních údajů