Pracovní příležitosti

Vysoká uroveň profesionality našich zaměstnanců a silná firemní kultura zajišťují společnosti Servier trvalý mezinárodní růst, což je zárukou naší nezávislosti, kterou jsme odhodláni si uchovat i nadále.

„Naše bohatství tkví především v lidech, a ne ve finančních prostředcích.“ (Dr. Jacques Servier)

Jak rosteme, pravidelně přizpůsobujeme naši organizaci, usilujeme o rozvoj soudržnosti a týmové spolupráce, které jsou posíleny sdílením společných hodnot jako je respekt k ostatním, podpora snahy a vůle dále rozvíjet lidi a projekty.

Zásadní princip provázející kariéru každého zaměstnance společnosti Servier je rozvoj, osobní i vzájemný, založený na získávání nových poznatků a zkušeností. Toho je dosahováno intenzivním školicím programem a upřednostňováním interní mobility a obsazování vyšších pozic z vnitřních zdrojů. Motivace a loajalita každého zaměstnance je odměňována i individualizovaným atraktivním platovým ohodnocením.

Vícekolový proces výběru nových pracovníků umožňuje během společných setkání oběma stranám lepší vzájemné poznání, zhodnocení profesionální úrovně a pomáhá posoudit kandidátovy schopnosti i jeho růstový potenciál v prostředí naší společnosti.

Vztah mezi zaměstnanci a společností vnímáme jako partnerství založené na vzájemné důvěře, spoluodpovědnosti a provázanosti.

Pro společnost Servier není nikdo nedůležitý. Pro každého svého zaměstnance chce společnost Servier vytvořit prostředí, které by mu umožnilo maximálně rozvinout jeho vlastní potenciál.

O společnosti Servier

Sídlo společnosti Servier

SERVIER – První nezávislá francouzská farmaceutická společnost, založena v roce 1954 v Orléans ve Francii.

Jsme zastoupeni ve 148 zemích po celém světě, s více než 21 200 zaměstnanci.

© 2019 LES LABORATOIRES SERVIER, člen skupiny Servier.
Společnost Servier neprodává své produkty přes internet – více informací
Nahlášení nežádoucího účinku

Informace o zpracování osobních údajů