Pracovní příležitosti

Vysoká uroveň profesionality našich zaměstnanců a silná firemní kultura zajišťují společnosti Servier trvalý mezinárodní růst, což je zárukou naší nezávislosti, kterou jsme odhodláni si uchovat i nadále.

„Naše bohatství tkví především v lidech, a ne ve finančních prostředcích.“ (Dr. Jacques Servier)

Jak rosteme, pravidelně přizpůsobujeme naši organizaci, usilujeme o rozvoj soudržnosti a týmové spolupráce, které jsou posíleny sdílením společných hodnot jako je respekt k ostatním, podpora snahy a vůle dále rozvíjet lidi a projekty.

Zásadní princip provázející kariéru každého zaměstnance společnosti Servier je rozvoj, osobní i vzájemný, založený na získávání nových poznatků a zkušeností. Toho je dosahováno intenzivním školicím programem a upřednostňováním interní mobility a obsazování vyšších pozic z vnitřních zdrojů. Motivace a loajalita každého zaměstnance je odměňována i individualizovaným atraktivním platovým ohodnocením.

Vícekolový proces výběru nových pracovníků umožňuje během společných setkání oběma stranám lepší vzájemné poznání, zhodnocení profesionální úrovně a pomáhá posoudit kandidátovy schopnosti i jeho růstový potenciál v prostředí naší společnosti.

Vztah mezi zaměstnanci a společností vnímáme jako partnerství založené na vzájemné důvěře, spoluodpovědnosti a provázanosti.

Pro společnost Servier není nikdo nedůležitý. Pro každého svého zaměstnance chce společnost Servier vytvořit prostředí, které by mu umožnilo maximálně rozvinout jeho vlastní potenciál.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní