Olivier Laureau

PREZIDENT SPOLEČNOSTI SERVIER

Jsme mezinárodní a nezávislou farmaceutickou společností, která je spravována neziskovou nadací se sídlem v Suresnes ve Francii. Od otevření naší první laboratoře v roce 1954 usilujeme o pokrok v oblasti vývoje léčiv, abychom dokázali společně s profesionálními poskytovateli zdravotní péče sloužit potřebám pacientů. Naší snahou je vytvořit pro budoucí generace svět, v němž bude kvalitní zdravotnická péče dostupná pro všechny.

Zaměstnáváme 22 000 pracovníků ve 149 zemích celého světa. V roce 2018 jsme dosáhli obratu 4 176 miliard EUR. Díky naší naprosté nezávislosti můžeme reinvestovat 25 % celkových příjmů (kromě příjmů z prodeje generických léčiv) do výzkumu a vývoje a veškeré zisky používat k dalšímu rozvoji.

Obchodní růst v rámci skupiny Servier je založen na neustálém úsilí o inovace v pěti hlavní oblastech naší činnosti, jimiž jsou: kardiovaskulární a imunozánětlivá onemocnění, neuropsychiatrické poruchy, rakovina a diabetes. Jsme předním výrobcem léčiv v oblasti kardiologie – zaujímáme 2. místo v Evropě a 5. místo na celém světě – a onkologie se v posledních letech stala naší nejvyšší prioritou; kromě toho vyrábíme také kvalitní generické léky.

Naše tři výzkumná centra se neustále podílejí na vytváření, testování a vývoji nových léčivých přípravků, které jsou vyráběny a baleny v našich 16 výrobních centrech po celém světě. Aktivně spolupracujeme s našimi partnery v oblasti biotechnologií a investujeme do elektronického zdravotnictví prostřednictvím naší interní iniciativy WeHealth v rámci skupiny Servier.

Všichni naši zaměstnanci se řídí společně sdílenými hodnotami a mají společnou vizi. Společně sdílíme nadšení pro obchodní činnost a jsme odhodláni k dalšímu pokroku v oblasti vývoje léčiv, abychom uspokojili potřeby pacientů.

S ohledem na skutečnost, že 100 milionů pacientů na celém světě denně užívá naše léčivé přípravky, jsme si velmi dobře vědomi své odpovědnosti vůči pacientům, lékařům i zdravotnickým pracovníkům. Vědomí, že svou činností aktivně vytváříme pokrok v oblasti vývoje léčiv, je zároveň hybnou silou, která nás každodenně motivuje při našem úsilí v oblasti inovací.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní