ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

1. CO JE TO COOKIE?

Cookie je krátký textový soubor, který se ukládá do Vašeho zařízení, například při prohlížení webových stránek, čtení e-mailu nebo při instalaci či používání softwarového programu nebo mobilní aplikace, a to bez ohledu na typ použitého zařízení (počítač, smartphone, tablet atd.).

V těchto zásadách používáme termín "soubory cookies" pro označení všech souborů uložených a načtených ve Vašem zařízení.

 

2. DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SOUHLASU

Ukládání nebo čtení některých souborů cookies nevyžaduje předchozí získání Vašeho souhlasu, protože buď nezpracovávají žádné Vaše osobní údaje, nebo jsou nezbytně nutné pro poskytování služby, kterou požadujete.

K ukládání nebo čtení jiných souborů cookies, než které jsou uvedeny v odstavci výše, je třeba získat Váš předchozí souhlas.

Můžete kdykoli odmítnout ukládání nebo čtení souborů cookies, které používáme, a to buď jejich vymazáním ze svých zařízení, nebo změnou nastavení prohlížeče.

 

3. JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME?

Používáme různé typy souborů cookies, jejichž účely jsou popsány níže.

 

Soubory cookies platné po dobu relace

Jedná se o soubory cookies nezbytné pro fungování našich stránek. Umožňují Vám používat hlavní funkce našich stránek. Bez těchto souborů cookies, nebudete moci naše stránky správně používat. Jedná se o cookies, které se týkají pouze fungování našich stránek. Můžete se proti nim ohradit a vymazat je prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale může dojít ke zhoršení vašeho uživatelského komfortu.

To se týká následujících souborů cookies:

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
PHPSESSID Žádný Tento soubor cookies je nativní pro aplikace PHP. Slouží k vytvoření uživatelské relace za účelem předávání dat. Po dobu prohlížení

 

Funkční soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které umožňují archivovat Vaše preference při prohlížení našich stránek uložením různých možností, které jste zvolili při poslední návštěvě. Můžeme Vám je tak znovu nabídnout, abychom Vám zjednodušili prohlížení našich stránek (např. výběr jazyka, který se má zobrazit). Můžete se proti nim ohradit a vymazat je prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale může dojít ke zhoršení vašeho uživatelského komfortu.

To se týká následujících souborů cookies:

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
tarteaucitron Souhlas pro jednotlivé služby Ukládá, zda jste přijali nebo odmítli soubory cookies pro každou analytickou službu používanou na našich stránkách. 1 rok
lang Přesměrování jazyka Ukládá přesměrování jazyka. 24 hodin

 

Analytické soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které nás informují o používání a výkonnosti našich stránek a umožňují nám vypracovávat statistiky o návštěvnosti a používání různých prvků našich stránek (navštívený obsah a cesty návštěvníků), což nám umožňuje učinit naše služby zajímavějšími a uživatelsky přívětivějšími (nejčastěji navštěvované stránky nebo sekce, nejčtenější články atd.).

Pokud k tomu dáte souhlas (svolení), SERVIER s.r.o. uloží soubory cookies umožňující shromažďování informací nezbytně nutných pro účely popsané v tabulce níže.

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
_ga ID klienta Google Analytics Slouží k rozlišení návštěvníků webu pomocí náhodného identifikátoru. 13 měsíců
_gid ID klienta Google Analytics Slouží k rozlišení návštěvníků webu pomocí náhodného identifikátoru. 24 hodin
_gat ID klienta Google Analytics Slouží k omezení rychlosti požadavků. 1 minutu

 

4. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN

Funkce těchto stránek využívají služby nabízené třetími stranami (toky a videa na Twitteru).

Pokud k tomu dáte svůj souhlas, budou tyto třetí strany ukládat soubory cookies, které Vám umožní prohlížet obsah hostovaný těmito třetími stranami přímo na stránkách https://www.servier.cz nebo sdílet náš obsah.

Prostřednictvím těchto cookies, budou tyto třetí strany shromažďovat a používat Vaše údaje o prohlížení pro své vlastní účely v souladu se svými zásadami důvěrnosti.

Chcete-li uplatnit svá práva na údaje shromážděné třetími stranami nebo v případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto zpracování, můžete se obrátit přímo na ně.

Svůj souhlas můžete udělit nebo odvolat, a to buď globálně, nebo účelově, pomocí panelu nastavení souborů cookies: the Cookie settings panel.

 

5. JAK NAKONFIGUROVAT PROHLÍŽEČ, SMARTPHONE A SOFTWAROVÉ KOMPONENTY?

Jakákoli změna nastavení, kterou můžete provést, může změnit Vaše prohlížení našich stránek a podmínky přístupu k určitým službám/funkcím, které vyžadují použití souborů cookies. Zaznamenávání souborů cookies ve svém zařízení můžete kdykoli povolit nebo odmítnout a změnit v nastavení zařízení.

Pokud jste souhlasili se zaznamenáváním souborů cookies ve vašem softwaru prohlížeče, ukládají se ve vyhrazené oblasti Vašeho zařízení.

Pokud odmítnete zaznamenávání souborů cookies ve svém zařízení nebo pokud odstraníte ty, které jsou v něm zaznamenány, nebudete již moci využívat některé funkce, i když jsou nezbytné pro prohlížení určitých oblastí našich stránek. Případně, odmítáme jakoukoli odpovědnost za následky způsobené zhoršeným fungováním našich stránek v důsledku toho, že není možné ukládat nebo nahlížet do souborů cookies nezbytných pro jejich fungování, které jste smazali nebo odmítli.

 

Jak nastavíte svůj prohlížeč?

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Můžete se však rozhodnout tyto cookies blokovat nebo požádat prohlížeč, aby Vás informoval, když se stránka pokusí do vašeho zařízení nainstalovat cookies.

V nabídce nápovědy svého prohlížeče si prosím nastavte soubory cookies podle svých preferencí. Odkazy na pokyny k nastavení souborů cookies pro hlavní prohlížeče jsou uvedeny níže:

 

Jak nakonfigurujete nastavení důvěrnosti ve svém smartphonu/tabletu?

Můžete se rozhodnout změnit nastavení důvěrnosti svého smartphonu/tabletu.

Konfigurace nastavení důvěrnosti:

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní