IMUNOZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ

10%

závažných případů,
které nereagují na jakoukoliv léčbu

30 000

pacientů se systémovou sklerodermií v Evropě

189 000

pacientů trpících Sjögrenovou chorobou,
2. nejčastějším autoimunitním onemocněním

Imunozánětlivá onemocnění neboli jednodušeji autoimunitní onemocnění se týkají mnoha různých stavů, které jsou spouštěny či charakterizovány nedostatečnou imunitní reakcí. Tato onemocnění se obvykle vyznačují vysokou frekvencí, vysokým stupněm závažnosti a neexistencí způsobů jejich léčby.

Cílem našeho výzkumu je objevit inovativní léky k léčbě 3 onemocnění, která vyřazují pacienty z normálního života a mají významný dopad na veřejné zdraví: systémový lupus erythematosus, u něhož je 10 % případů závažných a bez jakékoliv reakce na léčbu; systémová sklerodermie postihující přibližně 30 000 pacientů v Evropě, a Sjögrenův syndrom, druhá nejčastější autoimunitní choroba po revmatoidní artritidě, kterou v Evropě trpí přibližně 189 000 pacientů.

Tyto patologie jsou předmětem intenzivního elementárního klinického výzkumu, v rámci kterého jsme navázali partnerskou spolupráci s akademickými týmy a mezinárodně uznávanými biotechnologickými společnostmi s cílem objevit a vyvinout nové léky schopné působit na imunitní systém. Výzkumné programy probíhají např. u systémového lupu erythematosu ve spolupráci se společností ILTOO Pharma, a se společností OSE Immunotherapeutics u Sjögrenova syndromu.

Recherche
Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní